Strediská

Fachmancentrum Žilina

+421 905 878 444

zilina@fachmancentrum.sk

Fachmancentrum Poprad

+421 917 699 333

poprad@fachmancentrum.sk

Kontaktné informácie

Prevádzka Žilina

Kamenná 11 (areál Flóra)
010 01 Žilina

+421 905 878 444

zilina@fachmancentrum.sk

Prevádzka Poprad

Teplická 4
058 01 Poprad

+421 917 699 333

poprad@fachmancentrum.skObchodné meno FACHMAN CENTRUM s.r.o.
Sídlo Kamenná 11, Žilina 010 01
IČO 36 438 553
IČ DPH SK2022116613
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17044/L

Kontaktný formulár

Privítame všetky Vaše názory, návrhy a pripomienky. Na zaslanie Vašich názorov, pripomienok a upozornení môžete okrem klasickej pošty, telefónu, alebo e-mailu použiť aj nasledujúci anonymný formulár:Žiaden z údajov nie je povinný, ale je slušnosťou sa podpísať. Ak očakávate spätnú odpoveď, nezabudnite vyplniť niektorý z kontaktov, telefón alebo e-mail.