a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt et.

Contact

Share

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Spoločnosť FACHMAN CENTRUM s.r.o. je povinná dodržiavať vaše súkromie vo vzťahu k všetkým informáciám, ktoré od vás môžeme získať na našich webových stránkach, http://www.fachmancentrum.sk a na ďalších stránkach, ktoré vlastníme a prevádzkujeme.

S kým zdieľame vaše údaje

Vaše údaje nezdieľame so žiadnou z tretích strán.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Zaznamenané dáta

Keď navštívite našu webovú stránku, naše servery môžu automaticky zaznamenať štandardné údaje, ktoré poskytuje váš webový prehliadač. Tieto údaje sa považujú za “neidentifikujúce informácie”, pretože vás osobne neidentifikujú. Môže obsahovať adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača, typ a verziu vášho prehliadača, navštívené stránky, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na každej stránke a ďalšie podrobnosti.

Osobné informácie

Môžeme požiadať o osobné informácie, ako napríklad :

  • Meno a priezvisko
  • e-mailová adresa

Tieto údaje sa považujú za “identifikačné informácie”, pretože vás môžu osobne identifikovať. Požadujeme iba osobné informácie, ktoré sú dôležité pre poskytovanie služby a používame ju iba na poskytovanie alebo zlepšenie tejto služby.

Ako zhromažďujeme informácie

Zbierame informácie spravodlivými a zákonnými prostriedkami, s vašimi vedomosťami a súhlasom. Informujeme Vás, prečo tieto informácie zhromažďujeme a ako ich budeme používať. Môžete slobodne odmietnuť našu žiadosť o tieto informácie s tým, že Vašim zamietnutím našej žiadosti o poskytnutie súhlasu nebudeme môcť poskytnúť niektoré z vašich požadovaných služieb.

Použitie informácií

Môžeme použiť kombináciu identifikačných a neidentifikujúcich informácií, aby sme pochopili, kto sú naši návštevníci, ako používajú naše služby a ako môžeme v budúcnosti zlepšiť svoje skúsenosti s našimi webovými stránkami. Nezverejňujeme špecifiká týchto informácií verejne, ale môžeme zdieľať agregované a anonymizované verzie týchto informácií napríklad v prehľadoch trendov používania webových stránok a zákazníckych vzťahov.

Vaše osobné údaje môžeme použiť na kontaktovanie s informáciami o našich webových stránkach a službách spolu s propagačným obsahom, o ktorom sa domnievame, že by vás mohol zaujímať. Ak sa chcete odhlásiť od prijímania propagačného obsahu, môžete postupovať podľa pokynov na zrušenie odberu poskytnutých spolu s propagačnou korešpondenciou od nás.

Spracovanie a ukladanie údajov

Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, sú uložené a spracované v Slovenskej republike alebo kde my alebo naši partneri, pridružené spoločnosti a poskytovatelia tretích strán udržiavame zariadenia. Prenášame iba údaje v jurisdikciách podliehajúcich zákonom o ochrane údajov, ktoré odrážajú náš záväzok chrániť súkromie našich užívateľov.

Osobné informácie uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie služby alebo na zlepšenie našich služieb v budúcnosti. Aj keď tieto údaje uchovávame, chránime ich v komerčne prijateľných prostriedkoch, aby sme zabránili strate a krádeži, ako aj neoprávnenému prístupu, zverejneniu, kopírovaniu, používaniu alebo modifikácii. Upozorňujeme, že žiadna metóda elektronického prenosu alebo ukladania údajov nie je 100% bezpečná a nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť údajov.

Ak požadujete, aby boli vaše osobné údaje vymazané alebo ak vaše osobné údaje už nie sú relevantné pre naše operácie, vymažeme ich z nášho systému v primeranom časovom rámci.

Cookies

Na zhromažďovanie informácií o vás a vašej činnosti na našich stránkach používame cookies. Súbor cookie je malý údaj, ktorý naša webová lokalita ukladá vo vašom počítači a pristupuje vždy, keď navštívite, takže môžeme pochopiť, ako používate naše stránky. To nám pomáha poskytovať vám obsah na základe predvolieb, ktoré ste zadali. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách cookie.

Prístup tretích strán k informáciám

Služby tretích strán nevyužívame.

Z času na čas môžeme povoliť obmedzený prístup k našim údajom externými konzultantmi a agentúrami na účely analýzy a zlepšovania služieb. Tento prístup je povolený iba tak dlho, ako je potrebné na vykonanie konkrétnej funkcie. Spolupracujeme len s externými agentúrami, ktorých politika ochrany osobných údajov je v súlade s našou.

Odmietame žiadosti o poskytnutie údajov zo strany vlády a presadzovania práva, ak sa domnievame, že žiadosť je príliš široká alebo nesúvisí s jej stanoveným účelom. Môžeme však spolupracovať, ak sa domnievame, že požadované informácie sú potrebné a vhodné na dodržiavanie právnych postupov, na ochranu vlastných práv a vlastníctva, na ochranu bezpečnosti verejnosti a akejkoľvek osoby, na predchádzanie zločinu alebo na zabránenie tomu, čo sa rozumne domnievajú, že sú nezákonné, právne napadnuteľné alebo neetické.

Spoločnosť inak zdieľame alebo neposkytujeme osobné informácie tretím stranám. Vaše osobné údaje nepredávame ani neprenajímajú obchodníkom alebo tretím osobám.

Ochrana súkromia detí

Táto webová lokalita nie je obsahom zamerané k deťom a nezhromažďuje osobné údaje od detí. Ako rodič / opatrovník nás prosím kontaktujte, ak sa domnievate, že sa vaše dieťa zúčastňuje na aktivitách týkajúcich sa záznamu osobných informácií na našej webovej stránke bez Vášho súhlasu alebo bez Vášho potvrdenia žiadosti o súhlas. Nepoužívame vaše dodané kontaktné údaje na marketingové alebo propagačné účely.

Obmedzenia našich pravidiel

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na vlastné zhromažďovanie a spracovávanie údajov spoločnosťou FACHMAN CENTRUM s.r.o. Spolupracujeme len s partnermi, pridruženými spoločnosťami a poskytovateľmi tretích strán, ktorých pravidlá ochrany osobných údajov sú v súlade s našimi pravidlami, nemôžeme však prevziať zodpovednosť ani zodpovednosť za ich príslušné postupy ochrany osobných údajov.

Naše webové stránky môžu odkazovať na externé stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Majte na pamäti, že nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom a pravidlami týchto stránok a nemôžeme prevziať zodpovednosť ani zodpovednosť za ich príslušné postupy ochrany osobných údajov.

Zmeny v týchto pravidlách

Podľa nášho uváženia môžeme zmeniť naše pravidlá ochrany osobných údajov tak, aby odrážali súčasné prijateľné postupy. Urobíme primerané kroky, aby sme Vás ako používateľa informovali o zmenách prostredníctvom našich webových stránok. Ak ste registrovaný používateľ na adrese http://www.fachmancentrum.sk, upozorníme vás na kontaktné údaje uložené vo vašom účte. Pokračovanie v používaní týchto stránok po akýchkoľvek zmenách týchto pravidiel bude považované za prijatie našich postupov v oblasti ochrany osobných údajov a osobných údajov.

Vaše práva a povinnosti

Ako náš používateľ máte právo byť informovaný o tom, ako sa zhromažďujú a používajú vaše údaje. Máte právo vedieť, aké údaje zhromažďujeme o vás a ako sa spracováva. Máte právo opraviť a aktualizovať akékoľvek osobné informácie o vás a požiadať o odstránenie týchto informácií. Informácie o účte môžete kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť pomocou nástrojov uvedených na ovládacom paneli účtu ak tento účet existuje.

Máte právo obmedziť alebo namietať proti používaniu vašich údajov, pričom si ponechávame právo používať vaše osobné údaje na vlastné účely. Máte právo na vymazanie údajov o Vás, ktoré sme získali na základe automatizovaného zberu a spracovania údajov prostredníctvom služieb tretích strán (napríklad Gogole Analytics alebo Mailchip).

Neváhajte nás kontaktovať, ak máte akékoľvek obavy alebo otázky týkajúce sa spôsobu spracovania vašich údajov a osobných informácií.
Zodpovedná osoba FACHMAN CENTRUM s.r.o.
Marián Hlavčák
fachman@fachmancentrum.sk
Táto politika je účinná od 1. júla 2023.

Zásady Cookie

Používame súbor cookie počas Vašej návštevy webstránky http://www.fachmancentrum.sk. Tieto pravidlá súborov cookie sú súčasťou zásad ochrany osobných údajov spoločnosti FACHMAN CENTRUM s.r.o. a vzťahujú sa na používanie súborov cookie medzi vaším zariadením a našimi stránkami. Poskytujeme tiež základné informácie o službách tretích strán, ktoré môžeme použiť, ktorí môžu tiež používať súbory cookie ako súčasť svojej služby, aj keď sa na nich nevzťahujú naše pravidlá.

Ak nechcete prijímať súbory cookie od nás, môžete nastaviť prehliadač webstránok, aby odmietol súbory cookie z adresy http://www.fachmancentrum.sk alebo určiť, ktoré z typov cookies sa uložia na Vašom zariadení, s vedomím, že Vám nebudeme môcť poskytnúť niektorý z vašich požadovaných obsahov a služieb.

Čo je cookie?

Súbor cookie je malý údaj, ktorý webové stránky ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve, zvyčajne obsahujúcu informácie o samotnej webovej lokalite, jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje webovej stránke rozpoznať váš webový prehliadač pri návrate, ďalšie údaje, ktoré slúžia účelu cookie a životnosť samotného súboru cookie.

Súbory cookie slúžia na umožnenie určitých funkcií (napríklad prihlásenie sa), na sledovanie používania webových stránok (napríklad analýzu), na ukladanie používateľských nastavení (napríklad na časové pásmo, predvoľby upozornení) a na prispôsobenie obsahu (napríklad reklamy, jazyka) ,

Súbory cookie nastavené na webových stránkach, ktoré navštevujete, sa zvyčajne označujú ako “súbory cookie prvej strany” a zvyčajne iba sleduje vašu aktivitu na danom webe. Súbory cookie nastavené inými webovými stránkami a spoločnosťami (t.j. tretími stranami) sa nazývajú súbory cookie tretej strany a môžu sa použiť na sledovanie na iných webových stránkach, ktoré používajú rovnakú službu tretej strany.

Typy cookies a ako ich používame

Základné súbory cookie

Základné cookies sú rozhodujúce pre vaše skúsenosti s webovými stránkami, čo umožňuje základné funkcie, ako je prihlasovanie používateľov, správa účtov, nákupné vozíky a spracovanie platieb. Na povolenie určitých funkcií na našich webových stránkach používame základné cookies.

Výkonné súbory cookie

Výkonné súbory cookie sa používajú pri sledovaní toho, ako používate webové stránky počas návštevy, bez zhromažďovania osobných informácií o vás. Táto informácia je zvyčajne anonymná a zhromažďuje sa s informáciami sledovanými v rámci všetkých používateľov stránok, ktoré pomáhajú spoločnostiam porozumieť modelom používania návštevníkov, identifikujú a diagnostikujú problémy alebo chyby, s ktorými sa ich používatelia môžu stretnúť, a lepšie strategické rozhodnutia pri zlepšovaní celkovej skúsenosti návštevníkov. Tieto súbory cookie môžu byť nastavené na webových stránkach, ktoré ste navštívili (prvá strana) alebo v službách tretích strán. Na našich stránkach používame výkonné súbory cookie.

Funkčné cookies

Funkčné súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií o vašom zariadení a všetkých nastaveniach, ktoré môžete na webových stránkach, ktoré navštevujete, nakonfigurovať (napríklad nastavenia jazyka a časových pásiem). Pomocou týchto informácií vám webové stránky môžu poskytnúť prispôsobený, vylepšený alebo optimalizovaný obsah a služby. Tieto súbory cookie môžu byť nastavené na webových stránkach, ktoré ste navštívili (prvá strana) alebo prostredníctvom služieb tretích strán. Na našich stránkach používame funkčné súbory cookie pre vybrané funkcie.

Zacielené/ reklamné súbory cookie

Zacielené / reklamné súbory cookie sa používajú pri určovaní toho, aký propagačný obsah je pre vás a vaše záujmy relevantnejší a vhodnejší. Webové stránky ich môžu použiť na poskytovanie zacielenej reklamy alebo na obmedzenie počtu zobrazení reklamy. To pomáha spoločnostiam zvýšiť efektivitu svojich kampaní a kvalitu obsahu, ktorý vám bol predložený. Tieto súbory cookie môžu byť nastavené na webových stránkach, ktoré ste navštívili (prvá strana) alebo v službách tretích strán. Cieľové / reklamné súbory cookie nastavené tretími stranami môžu byť použité na sledovanie vás na iných webových stránkach, ktoré používajú rovnakú službu tretej strany. Tento typ cookie nepoužívame na našich stránkach.

Súbory cookie tretej strany na našich stránkach

Na našich webových stránkach môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán – napríklad poskytovateľov analytických služieb a partnerov v oblasti obsahu. Tieto tretie strany poskytujeme prístup k vybraným informáciám na vykonávanie konkrétnych úloh v našom mene. Môžu tiež nastaviť súbory cookie tretej strany, aby mohli poskytovať služby, ktoré poskytujú. Súbory cookie tretej strany môžu byť použité na sledovanie na iných webových stránkach, ktoré používajú rovnakú službu tretej strany. Keďže nemáme žiadnu kontrolu nad súbormi cookie tretej strany, nevzťahujú sa na nich pravidlá cookie spoločnosti P a P – Dušan Pytel.

Náš prísľub týkajúci sa ochrany osobných údajov tretej strany

Predtým, než začnú naše služby poskytovať služby tretím stranám, preskúmame pravidlá ochrany osobných údajov, aby sme zabezpečili, že ich postupy budú v súlade s našimi. Nikdy nebudeme vedome zahrňovať služby tretích strán, ktoré ohrozujú alebo porušujú súkromie našich používateľov.